l úvod l služby l jak si objednat l ceny l bezpečnost klientů l kontakt

Domácí zdravotní péče

Odborně zdatné, zkušené a laskavé zdravotní sestry nabízejí zajištění zdravotních služeb nejvyšší kvality 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků

 

Příklady výkonů zdravotní péče

 • Převazy ran a proleženin

 • Péče o pacienty se stomiemi,katetry (cévkami), parenterální výživou (infuzí), sondovou výživou

 • Odběry krve a biologického materiálu

 • Léčba bolesti

 • Kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, glykemie)

 • Zajištění a péče o nesoběstačného pacienta

 • Dlouhodobá péče o pacienty vyžadující intenzivní odbornou péči
  (komplikované stavy vyžadující zvýšenou péči)

 • Odlehčovací služba terénní
  (pomoc potřebná po přechodnou dobu po kterou je nemůže ošetřovat blízká osoba)

 • Rehabilitační ošetřovatelství
  (k dosažení soběstačnosti, návrat k nezávislosti)

 • Paliativní péče o umírající

 • Hygiena u ležících pacientů

A MNOHÉ DALŠÍ...

 

Služby pro rodinu a domácnost

Nabízíme také komplexní nezdravotnické služby

 • Obstarání nákupů

 • Doprovod k lékaři

 • Vyřizování osobních záležitostí

 • Denní hygienu (pokud ji nepředepíše lékař v rámci domácí zdravotní péče)

 • Kontrola dodržování pitného režimu/užívání léků

 • Přípravu stravy

 • Fyzickou a psychickou aktivaci

 • Procházky s klientem

A MNOHÉ DALŠÍ...

 
 
 

Nadstandartní služby

Zajistíme i komplexní péči

 • Nepravidelnou
 • V odpoledních a nočních hodinách

Dále provádíme

 • Odbornou RHB v domácnosti (po úrazech, operacích, dlouhodobé hospitalizaci)
   

 • RHB dle konceptu Bazální stimulace
   

 • Léčba biotronovou lampou
   

 • Masáže v domácnosti